چیلرهای تراکمی

م 18

طراحی ساخت

انواع چیلرهای صنعتی تراکمی

در ظرفیت های مختلف

با بهترین کیفیت

کمپرسورها ساخت اروپا- آمریکا

لوازم مکانیکی ساخت اروپا – آمریکا

دارای گواهینامه Type Approval از موسسه رده بندی ایرانیان