سردخانه و تونل انجماد

م 18

با گسترش جوامع صنعتی و الزام به حفظ و نگهداری مواد غذایی و فاسد شدنی و نیاز به ایجاد اتاق های ایزوله و کاهش مصرف انرژی، ایجاد انبارهای نگهداری مواد غذایی (به صورت انبارهای سرد و یا سردخانه های نگهداری کوتاه مدت و درازمدت) جزء ضروریات جوامع صنعتی و در حال گسترش می باشد. در همین راستا شرکت قصریخ افتخار ایجاد سردخانه های مختلف نگهداری و یا انجماد با بهره بری از بهترین مواد اولیه به همراه طرح های پیشرفته تولید انرژی سرمایشی را با مشارکت شرکت های معتبر خارجی داشته و توانسته است جایگاه خاصی در این صنعت برای خود ایجاد نماید.

 

لذا با توجه به هدف ما که تامین قطعات و ساخت سردخانه ها از بهترین مواد اولیه و با جدیدترین تکنولوژی روز جهان می باشد، قسمتی از موارد ساخت سردخانه هایمان را به شرح زیر به عرض می رساند.


سردخانه ها در سه حالت ثابت، متحرک و کنکس قابل طراحی و اجرا میباشد. محاسبات سردخانه با توجه به اقلیم کشورمان، وضعیت آب و هوایی محل مورد نظر و با استفاده از معیارهای علمی و تجربی انجام میگیرد. در ساخت و نصب سردخانه از جدیدترین تکنولوژی و با کیفیت ترین قطعات از معتبرترین کارخانجات تولیدی داخلی و خارجی استفاده میگردد. برخی از این ویژگی ها عبارتند از:

 

 

 

ساخت بدنه توسط ساندویچ پانل های پیش ساخته و یا سیستم سنتی

 

مجهز به درب های لولائی وکشوئی

 

مجهز به سیستم برودتی ساخت کارخانجات معتبر دنیا

 

کندانسور هوائی – آبی و یا تبخیری

 

اوپراتورها مجهز به ترمودیسک

 

تابلو برق مجهز به مطمئن ترین قطعات و ادوات الکترونیکی (دیجیتال)

 

قابليت کار روی شناور های دریائی(سردخانه های متحرک)